EerselEersel is één van de acht zaligheden. Het wordt ook wel de parel van de Kempen genoemd.
Dinee-café Veertien is gelegen aan het historisch marktplein in het centrum van Eersel.

Op het marktplein, onder de boterlinde bevindt zich het bronzen beeld van de Contente mens. Dit beeld staat symbool voor de Kempische volksaard. De Kempenaar moest vroeger hard werken voor weinig geld. Hij klaagde echter niet, was tevreden met het weinige wat men had en nam het leven zoals het was. Nog steeds geniet men in de Kempen van al de goede dingen des levens en is men uitermate "content".
Voor het pand van de VVV in Eersel, staat de Pronte vrouw. Zij is zorgzaam, onbaatzuchtig, berustend, arm en gemoedelijk. Met wijsheid bestiert zij haar gezin en met de hand op de knip (beurs) beheert zij de schamele opbrengsten. Dank zij haar, is haar man een contente mens.

Eveneens staat op het marktplein een oude Mariakapel, gebouwd in 1464. Deze kapel was van 1648 tot 1957 ingericht als raadhuis, gevangenis en bewaarplaats voor de brandspuit. En werd daarna weer hersteld als kapel. De pomp op het marktplein stamt uit 1864. Het is een hardstenen pomp en de drie torentjes bovenop verwijzen naar het wapen van Eersel.

Rondom het marktplein bevinden zich een twintig tal panden die bepalend zijn voor het beschermd dorpgezicht met de lindebomen.
Er geldt in Eersel nu een parkeerbeleid, alleen parkeren in de blauwe vakken met parkeerschijf (max. 2 uur). Maar bij ons kunt u achterom vrij parkeren. Onze parkeerplaats in bereikbaar via het parkeerterrein van supermarkt Plus.